OSTU- JA ÜLDTINGIMUSED

TINGIMUSED | Tere tulemast NANO GO Eesti veebilehele - siin on meie juriidilised punktid, kui vaja peaks minema.

NANO GO Eesti haldab veebilehte aadressiga www.nanogo.ee. Enne veebisaidi kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi. NANO GO Eesti veebilehte kasutades kinnitate, et nõustute nende tingimustega.

1. Sinu konto

Kui kasutate veebilehte, vastutate oma konto ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ning arvutile juurdepääsu piiramise eest, et vältida volitamata juurdepääsu teie kontole. Nõustute vastutama kõigi teie konto või parooli all toimuvate tegevuste eest. Peaksite astuma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et parool on konfidentsiaalne ja turvaline, ning peaksite meid viivitamatult teavitama, kui teil on põhjust arvata, et teie parool on kellelegi teisele teada saanud või kui parooli on tõenäoliselt kasutatud volitamata viisil. Palun veenduge, et meile esitatavad andmed on õiged ja täielikud ning teavitage meid viivitamatult kõigist registreerimisel esitatud
andmete muutumisest. NANO GO Eesti jätab endale õiguse keelduda juurdepääsust veebilehele, sulgeda kontod, eemaldada või muuta sisu või tühistada tellimusi meie äranägemise järgi. Kui tühistame tellimuse, ei maksa see teile midagi.

2. Privaatsus
Meie tavade mõistmiseks vaadake üle meie privaatsuspoliitika, mis reguleerib ka teie veebilehe www.nanogo.ee külastust.

3. Juurdepääs NANO GO-le
Teeme kõik endast oleneva, et veebilehe kättesaadavus oleks katkematu ja edastamine oleks veatu. Kuid interneti olemuse tõttu ei saa seda 100% tagada. Samuti võidakse teie juurdepääs veebisaidile aeg-ajalt peatada või piirata, et võimaldada veebilehe remonti, hooldust või uute teenuste kasutuselevõttu. Püüame piirata sellise veebilehe peatamise või piirangu sagedust ja kestust.

4. Litsents veebisaidile juurdepääsuks
NANO GO Eesti annab teile piiratud litsentsi sellele veebilehele juurdepääsuks ja selle isiklikuks kasutamiseks, kuid mitte selle või selle osa allalaadimiseks (välja arvatud lehe vahemällu salvestamiseks) ega muutmiseks, välja arvatud ettevõtte NANO GO Eesti selgesõnalise kirjaliku nõusoleku korral. See litsents ei hõlma selle veebisaidi või selle sisu edasimüüki ega ärilist kasutamist; mis tahes tooteloendite, kirjelduste või hindade kogumine ja kasutamine; selle veebilehe või selle sisu mis tahes tuletatud kasutamine; kontoteabe mis tahes allalaadimine või kopeerimine teise kaupmehe huvides; või andmete kaevandamise, robotite või sarnaste andmete kogumise ja eraldamise tööriistade kasutamine. Seda veebilehte või selle mis tahes osa ei tohi paljundada, kopeerida, müüa, külastada ega muul ärilistel eesmärkidel kasutada ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Te ei tohi raamida ega kasutada raamimistehnikaid ettevõtte NANO GO Eesti kaubamärgi, logo või muu omandiõigusega kaitstud teabe (sealhulgas kujutiste, teksti, lehe paigutuse või vormi) lisamiseks ilma selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Ilma ettevõtte NANO GO Eesti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei tohi te kasutada metasilte ega muud "peidetud teksti", milles kasutatakse NANO GO Eesti nimesid või kaubamärke. Igasugune volitamata kasutamine lõpetab ettevõtte NANO GO Eesti antud loa või litsentsi kehtivuse. Teile antakse piiratud, tühistatav ja mitteainuõigus luua hüperlink NANO GO tervituslehele, kui link ei kujuta NANO GO Eesti tooteid või teenuseid valel, eksitavalt, halvustavalt või muul viisil solvavalt. Te ei tohi lingi osana kasutada ühtegi NANO GO logo ega muud patenteeritud graafikat või kaubamärki ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

5. Sinu käitumine
Te ei tohi veebisaiti kasutada ühelgi viisil, mis põhjustab või võib põhjustada veebilehe või sellele juurdepääsu katkemist ja kahjustamist. Mõistate, et Teie, mitte NANO GO Eesti, vastutate kogu Teie arvutist meile saadetud elektroonilise side ja sisu eest ning peate veebilehte kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel. Te ei tohi veebilehte kasutada järgmisteks toiminguteks: · pettuse eesmärgil või seoses kuriteo või muu õigusvastase tegevusega · saata, kasutada või taaskasutada materjali, mis on ebaseaduslik, solvav, halvustav, sündsusetu, laimav, nilbe või ähvardav; või rikub autoriõigust, kaubamärki, usaldust, privaatsust või muid õigusi; või on muul viisil kolmandatele isikutele kahjulik; või taunitav; või mis koosneb tarkvaraviirustest, poliitilistest kampaaniatest, kaubanduslikest pakkumistest, kettkirjadest, masspostitustest või mis tahes "rämpspostist" või sisaldab neid. · tekitada tüütust, ebamugavust või asjatut ärevust

6. Autoriõigus ja andmebaasiõigused
Kogu veebilehel olev sisu - nagu tekst, fotod, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid, digitaalsed allalaadimised, andmete kogumised ja tarkvara, on ettevõtte NANO GO Eesti, selle sidusettevõtete või sisutarnijate omand ning kaitstud Eesti Vabariigi ning rahvusvaheliste autoriõiguse ja andmebaasiõiguste seadustega. Kogu sellel veebilehel oleva sisu koostamine on ettevõtte NANO GO Eesti eksklusiivne omand ning seda kaitsevad Eesti Vabariigi ning rahvusvahelised autori- ja andmebaasiõiguste seadused. Kogu sellel veebilehel kasutatav tarkvara kuulub ettevõttele NANO GO Eesti, meie sidusettevõtetele või meie tarkvaratarnijatele ning see on kaitstud Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega. Ilma NANO GO Eesti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei tohi Te süstemaatiliselt välja võtta ja/või osa veebilehe sisust uuesti kasutada. Eelkõige ei tohi Te ilma NANO GO Eesti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kasutada andmekaevureid, roboteid ega sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise tööriistu selle veebilehe oluliste osade taaskasutamiseks (üks või mitu korda). Samuti ei tohi Te ilma NANO GO Eesti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta luua ja/või avaldada oma andmebaasi, mis sisaldab www.nanogo.ee veebilehe olulisi osi (nt meie hinnad ja tooteloendid).

7. Kaubamärgid
NANO GO ja muud meie veebilehel märgitud märgid on ettevõtte NANO GO Eesti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

8. Meie leping
Kui esitate NANO GO Eestilt toote ostmiseks tellimuse, saadame teile e-kirja, mis kinnitab teie tellimuse kättesaamist. Meili kinnitus koostatakse automaatselt, et saaksite oma tellimuse üksikasjade kinnituse. Automaatne kinnitus ei tähenda tingimata, et suudame teie tellimuse täita.

9. Tooteteave
Kui toode on märgitud vale hinnaga või ebaõigete andmetega, on NANO GO Eestil õigus keelduda või tühistada vale hinnaga toote tellimus. NANO GO Eestil on õigus keelduda või tühistada mis tahes selline tellimus, olenemata sellest, kas tellimus on kinnitatud ja Teie pangakontolt on tasutud või mitte. Kui teie krediitkaardilt on sellise ostu eest juba tasu võetud ja Teie tellimus tühistatakse, tagastab NANO GO Eesti raha Teie pangakontole tasutud summa ulatuses. Kuigi NANO GO Eesti püüab anda võimalikult täpset teavet, ei garanteeri me kunagi 100% täpsust. Kuigi püüame hoida kõiki oma tootepilte ajakohasena, võivad mõned kaubad tellimisel pildil olevast erineda. Kõik variatsioonid või asendused täidavad sama eesmärki, mis pildil kujutatud.