PRIVACY POLICY

The representative of the NANO GO trademark in Estonia and the controller of personal data on the website www.nanogo.ee is Kvaliteetmüük OÜ (14779464), with legal address at Keskväljak 10, Keila, 76607 Harju county, Estonia.

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse a) nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; b) kauba kohaletoimetamise aadress; c) pangakonto number; d) kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); e) klienditoe andmed.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakontonumbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi probleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebilehe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

4. Turvalisus ja andmetele ligipääs Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus). Isikuandmete töötlemine toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

5. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel. Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

6. Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebilehel on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

7. Kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

8. Ülekandmine E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

9. Otseturustusteated E-postiaadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

10. Vaidluste lahendamine Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@nanogo.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

11. Andmete turvalisus Hinnates kõrgelt isikuandmeid ja privaatsust, oleme oma e-poes välja töötanud andmete turvalisuse tingimused ja põhimõtted. Meie tegevus on kooskõlas kõikide vastavae Euroopa Liidu nõuete ja Eesti Vabariigi seadustega. Kui käesolevad tingimused tekitavad küsimusi, siis olge hea ja võtke meiega ühendust. Kogume andmeid ka sellisel kujul, mida ei tohi otseselt ühegi konkreetse isikuga siduda, ehk siis isikustamata andmeid. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mistahes eesmärgil. Võime koguda andmeid, nagu näiteks sugu, vanus, keelte eelistus ja asukoht, et mõista paremini oma klientide käitumist kodulehel ning muuta Teie ostukogemus veelgi meeldivamaks. NANO GO Eesti peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele oleme rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid. Kasutame SSL andmesidekanalit, mis kaitseb Teie isikuandmeid makseinformatsiooni edastuse ajal, kasutades andmete krüpteerimist. Kui salvestame Teie isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse lisaks administratiivsetele ja tehnilistele meetmetele ka füüsilisi turvalisusmeetmeid. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset informatsiooni.

12. Privaatsus Jätame endale õiguse uuendada andmete turvalisuse tingimusi. Muutes tingimusi teavitame kõiki oma kliente uuendatud tingimustest vastavasisulise teatega. Kasutades www.nanogo.ee veebilehte, eeldame, et olete andmete turvalisuse tingimuste ja põhimõtetega tutvunud. Lisaküsimuste korral olge head ja võtke meiega ühendust.